Privacy beleid

Bedankt voor uw bezoek aan Bagz4you.com en de Bagz4you.com internetwinkel (gezamenlijk genoemd: de “website”). Deze Website wordt beheerd door Bagz4you, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nr. 56258178 en met BTW-nummer NL852044525B01.

Alle toepasselijke wetgeving en dit privacy beleid (hierna genoemd: “Privacy beleid”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van deze website. De termen “Bagz4you.com”, “wij”, “ons” en “onze” gebruikt in dit privacy beleid hebben betrekking op Bagz4you.com. De termen “u” en “uw” gebruikt in dit privacy beleid hebben betrekking op gebruikers van deze website.

Wij begrijpen uw bezorgdheid met betrekking tot uw privacy en wij willen u verzekeren dat Bagz4you.com zaken omtrent privacy serieus neemt. Daarom verstrekken wij deze kennisgeving om onze online informatiepraktijken uit te leggen en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie verzameld en gebruikt wordt. Indien u vragen heeft over dit privacy beleid dan kunt u deze richten aan info@Bagz4you.com. Belangrijk: door informatie handmatig of in elektronische vorm aan ons door te geven en/of door onze website te gebruiken, stemt u erin toe dat alle informatie die u verstrekt door Bagz4you.com mag worden verwerkt op de manier en voor de doeleinden zoals hierna beschreven. Stuur Bagz4you.com geen vertrouwelijke of auteursrechtelijk beschermde informatie anders dan nodig voor het verwerken van uw bestelling.

Wat voor soort informatie verzamelt Bagz4you.com?

Ons doel is om u een aangename winkelervaring te bieden. Wij verzamelen soms informatie over u met als doel om onze producten en diensten efficiënter te maken en op maat voor u gemaakt. Het staat u vrij om de website te bekijken zonder enige persoonsgebonden identificeerbare informatie over uzelf prijs te geven. Zodra u ons echter uw persoonsgebonden identificeerbare informatie verstrekt (zoals hieronder beschreven), bent u niet langer anoniem voor ons. Wij verzamelen twee soorten informatie van bezoekers van de website, namelijk “Automatic Anonymous Information” (geautomatiseerde anonieme informatie) ofwel “AAI” en “Persoonsgebonden Identificeerbare Informatie” ofwel “PII”. Wij behandelen AAI en PII verschillend en in de volgende paragrafen wordt zowel AAI als PII beschreven en wordt besproken hoe iedere informatiesoort verzameld en gebruikt wordt door Bagz4you.com.

De website kan automatisch bepaalde informatie traceren op grond van uw gedrag. Deze informatie identificeert u niet persoonlijk. Wij gebruiken deze informatie om de inhoud en functionaliteit van deze website te verbeteren en om onze klanten beter te kunnen begrijpen en van dienst te zijn. Deze informatie kan omvatten: het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres of andere informatie.

“Cookies” zijn kleine stukjes informatie die een website verstuurt naar en opslaat op de harde schijf van uw computer. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies wordt voorkomen. Bagz4you.com kan cookies gebruiken om onze diensten beschikbaar te maken of makkelijker door u te gebruiken. Wij kunnen cookies bijvoorbeeld gebruiken om voorkeuren op te slaan of om artikelen in uw winkelwagentje op te slaan tussen bezoeken door. Wij kunnen ook PII in cookies opslaan om onze diensten te verbeteren en uw gebruik van de website te vergemakkelijken. Het accepteren van cookies is geen vereiste om van onze website gebruik te maken. Bepaalde onderdelen en diensten kunnen echter het gebruik van cookies vereisen voor het goed functioneren hiervan, waaronder ons winkelwagentje en de kassa.

PII is individueel identificeerbare informatie over u waarmee het mogelijk is om u te identificeren of contact met u op te nemen. Op verscheidene plekken op de website kunnen wij u vragen om dergelijke PII zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres, leveringsadres en andere persoonlijke informatie. U kunt ervoor kiezen om PII te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde onderdelen of diensten van de website, zoals het doen van een aankoop, het registeren op de website, het meedoen aan een wedstrijd of verloting, het invullen van een enquête of het geven van feedback. Waar mogelijk geven wij aan welke informatievelden vereist zijn en welke velden optioneel zijn. U kunt er altijd voor kiezen om geen informatie te verstrekken, maar dan kunt u wellicht geen gebruik maken van een bepaalde dienst of een bepaald onderdeel van de website.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken AAI om informatie van u te verzamelen voor specifieke en beperkte doeleinden, waaronder het verbeteren van onze producten en diensten, het nog efficiënter en relevanter maken van uw winkelervaring en het bieden van gepersonaliseerde diensten. Wij kunnen uw AAI ook intern gebruiken om deze website te beheren.

Wanneer u meedoet aan een wedstrijd of een andere actie, kunnen wij u vragen om bepaalde PII zoals uw naam, adres en/of e-mailadres zodat we de wedstrijd kunnen administreren, u reclamemails kunnen sturen, winnaars op de hoogte kunnen stellen en een lijst met winnaars bekend kunnen maken ingevolge toepasselijk recht. U stemt toe in dergelijk gebruik voor promotionele doeleinden en verstrekking van deze informatie is een voorwaarde voor uw deelname. Indien een verloting of aanbieding mede mogelijk wordt gemaakt of gesponsord wordt door een andere partij kunnen wij uw informatie, met uw toestemming, delen met die partij. Het deelnemen aan dergelijke wedstrijden en het verstrekken van de vereiste PII is in deze gevallen uw eigen keuze; u hoeft dergelijke informatie niet te verstrekken en u hoeft niet deel te nemen aan dergelijke wedstrijden om gebruik te maken van deze website.

Indien u uw e-mailadres aan ons verstrekt als onderdeel van een aankooptransactie op onze website, dan zullen wij uw e-mailadres alleen gebruiken om u op de hoogte te stellen van de verzending en ter bevestiging van uw bestelling. Indien u ervoor kiest om berichten van Bagz4you.com te ontvangen, kunnen wij u periodiek nieuwsbrieven, e-mails met exclusieve uitverkopen en aanbiedingen, en e-mails met het verzoek om feedback over onze producten en diensten sturen. U kunt uw e-mailadres te allen tijde van onze mailinglijst verwijderen door te klikken op de link voor “uitschrijving” die elke Bagz4you.com e-mail bevat.

Deelt Bagz4you.com de informatie die zij ontvangt?

  Bagz4you.com kan uw PII delen: (i) met derden die een geheimhoudingplicht jegens Bagz4you.com hebben of jegens gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van Bagz4you.com, (ii) indien Bagz4you.com hiertoe wettelijk verplicht is, (iii) ingeval van eigendomsoverdracht van Bagz4you.com, een fusie of een soortgelijke transactie, of (iv) zoals anders vermeld in dit privacy beleid. Het volgende beschrijft een aantal manieren waarop uw PII aan derden kan worden verstrekt: Wij kunnen andere derden inhuren om diensten of taken uit te voeren namens ons ter verbetering van onze website, merchandising, marketing- en promotieactiviteiten, communicatie of andere diensten. Die derden kunnen bestaan uit bevoegde aannemers, adviseurs en andere bedrijven die met ons samenwerken (gezamenlijk genoemd: “agenten”). Zij hebben alleen toegang tot PII die noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken, en zij mogen geen PII delen met anderen of deze gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren of verbeteren van de diensten en aanbiedingen van Bagz4you.com.

Wij mogen samenwerken met reclamebureaus van derden om onze advertenties te plaatsen en te volgen. Deze derden kunnen andere cookies gebruiken. Onze reclamepartners kunnen alle AAI gebruiken die zij via onze website verzamelen om ons te helpen onze marketing te verbeteren en onze klanten beter van dienst te zijn. Dit privacy beleid is alleen van toepassing op de website en handelt niet over de praktijken van derden die uw PII kunnen verzamelen. Het kan zijn dat u via links op onze website andere websites bezoekt waar uw PII kan worden verzameld, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met hun eigen privacy beleid. De informatiepraktijken van zulke websites waarnaar onze website doorlinkt of die doorlinken naar onze website vallen niet onder dit privacy beleid, en we raden u aan om voorzichtig te zijn met het verstrekken van uw PII aan anderen. Indien u zich registreert bij Bagz4you.com of bij een andere website of gebruik maakt van een website die een dienst levert aan Bagz4you.com, kan die website PII over u en uw transacties aan Bagz4you.com verstrekken. Om u de informatie, producten of diensten te verstrekken waar u om gevraagd heeft, kunnen wij uw PII delen met of overdragen aan onze gelieerde ondernemingen.

Bagz4you.com kan verplicht zijn om medewerking te verlenen aan verscheidene verzoeken om inlichtingen van opsporingsinstanties. Bagz4you.com behoudt zich het recht voor om PII te delen of over te dragen om zo te voldoen aan een wettelijk vereiste, om uw activiteiten of PII aan opsporingsinstanties of ander overheidsambtenaren bekend te maken indien wij, ter onze vrije beoordeling, denken dat dit noodzakelijk of juist is, in verband met een fraudeonderzoek, voor de rechtspleging, in verband met inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere activiteiten die illegaal zijn of die ons of u bloot kunnen stellen aan juridische aansprakelijkheid.

Toegang tot en veranderen van uw informatie

U kunt verzoeken om verwijdering van uw accountinformatie uit onze actieve databases. Omdat wij echter alle aankopen uit het verleden bijhouden, kunnen wij geen informatie verwijderen met betrekking tot aankopen uit het verleden. Als veiligheidsmaatregel zorgen wij bovendien voor een back-up van de gegevens die in onze systemen zijn opgeslagen, en dergelijke informatie kan niet volledig uit onze databases verwijderd worden. Daarom kunt u er niet van uitgaan dat al uw PII op uw verzoek volledig zal worden verwijderd uit onze databases.

Bijzondere aandacht voor de privacy van kinderen

De minimumleeftijd voor toegang tot deze website is 13 jaar, en de minimumleeftijd voor het doen van aankopen in onze internetwinkel is 18 jaar. Wij verzamelen, gebruiken en openbaren niet doelbewust Persoonsgebonden Identificeerbare Informatie van bezoekers onder de 13 jaar. Kinderen onder de 13 jaar kunnen alleen van deze dienst gebruikmaken met de toestemming van hun ouders of voogden.

Veranderingen in dit privacy beleid

  Bagz4you.com behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen, of om delen toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen worden in dit document vermeld en worden van kracht zodra deze worden vermeld, tenzij wij u anders informeren.

Overdracht van gegevens naar het buitenland

Indien u deze website bezoekt vanuit een ander land dan de landen waarin onze servers zich bevinden (momenteel is dit Nederland), zullen de verschillende communicaties noodzakelijkerwijs resulteren in een overdracht van informatie over internationale grenzen. Door deze website te bezoeken en elektronisch met ons te communiceren geeft u toestemming voor het verwerken en overdragen van uw gegevens zoals vermeld in dit privacy beleid.

Toepasselijk recht

Dit privacy beleid maakt onderdeel uit van onze voorwaarden van de website en zal als zodanig onderhevig zijn aan en worden uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Contact opnemen met Bagz4you.com met vragen of opmerkingen

Indien u vragen heeft over het privacy beleid van Bagz4you.com of indien u opmerkingen heeft met betrekking tot de verbetering van de winkelervaring bij Bagz4you.com, neemt u dan contact op met ons via e-mailadres info@Bagz4you.com.

Wij horen graag van u en waarderen u als klant.